diumenge, 28 de desembre del 2014

ENTRADA
Feia molts dies que no em posava aquella jaqueta. I al fer-ho de nou i posar la mà a la butxaca vaig notar-hi un paper rebregat. ENTRADA, hi deia. Així, en imperatives majúscules. Però, a on donava accés tal troballa? Per més que donés voltes al paper, enlloc hi especificava aquest detall, aparentment notable. I això em va fer pensar que potser, en el fons, donava massa importància a una cosa insignificant. Sabent que el document m’obriria portes, tant era d’on, o de què. I així, el vaig començar a fer servir per tot. Des de llavors que entro. Així, sense més. Indiscriminadament. Perquè hauria de reprimir-me? Si algú em demana explicacions, li ensenyo aquell tros de paper rebregat a mode de justificant. No sabeu pas el bé que m’ha fet.